Grensesetting og/eller justering samt Arealoverføring

Ved salg eller overdragelse av en eiendom og spesielt ved oppstart av en reguleringprosess er det viktig og vite nøyaktige eiendomsgrenser.
Vi bistår i prosessen med påvisning av grensen (kommunen som utfører) og ev. justering av grensen iht. 5 % reglen. Ved større endring vil kravet om arealoverføring kunne inntre, men det kan vi avklare i forkant.

En arealoverføringen er igrunn bare at deling og overskjøting av eiendom gjøres i en operasjon. Vi har lang erfaring med dette kan og kan bistå.

Ta kontakt for mer informasjon