Rydding i servitutter, rettigheter og eiendomsforhold

En tinglyst servitutt vil være synlig i grunnboken på tjenende eiendommen. Ofte har disse servituttene eller rettighetene ikke lengre noen misjon, det kan være typisk beiteretter, ferdselsrett, borett i min tid osv. Ved utvikling av en eiendom ønskes det ofte at grunnboken gjørs så oversiktlig som mulig. Vi bistår både med å finne reelle rettighetshavere og sletting ev. flytting av disse rettigheter eller servitutter.

Ta kontakt for mer informasjon